Öron- Handakupunktur

 Öron- och Handakupunktur bygger på att hela kroppen finns avspeglad på en av kroppens delar. Finns även andra sådana microsystem tex zonterapi. De är i sig en egen behandlingsform men kan även användas som ett komplement till annan behandling för att förstärka behandlingen.

Öronakupunktur

I öronakupunktur stimuleras punkter i örat för att ge effekter i andra delar av kroppen. Grundtanken i öronakupunktur är att varje kroppsdel har en motsvarande reflexpunkt i örat.

Öronakupunktur har använts i flera tusen år i bl a Kina och Indien. Den moderna öronakupunkturen utformades av Paul Nogier i Frankrike på 1950-talet.

Kan även användas vid abstinensbesvär vid tex rökavvänjning.

Handakupunktur

Handakupunktur bygger på att alla kroppens delar och organ finns avbildade i handen. Finns ett system som kallas Su Jok och ett system som kallas KHA. Båda kommer från Korea och påminner om varandra. Kan även användas som egenvård.

handacu1handacu2