Qigong

Qigong är en viktig beståndsdel i den kinesiska medicinen och är en flera tusenårig gammal tradition med rötter i taoismen. Den har skapats utifrån visdom och erfarenheter om hur människan kan använda kroppen och sinnet för att bli friskare och lyckligare och därmed leva i sin fulla potential. Qigong är en aktiv behandlingsmetod till självhjälp.

Ordet qi gong består av två olika kinesiska tecken. Qi står för livsenergi och gong för en prestation utöver det vanliga – att livsenergin inte begränsas utan används i sin fulla potential.

Finns fyra olika områden som Qigong kan utföras på: hälsa, långt liv, krigiska färdigheter och andlig upplysning. Olika syften med Qigong har lett till många olika skolor och stilar, finns för närvarande ca 2000 olika stilar.

Qigong kan bl ar:

  • förbättrar din energi (dina inre kraftresurser)

  • balansera din kropp, stärka immunförsvaret

  • motverkar stress, spänningar och värk

  • öka din rörlighet och kroppsmedvetenhet

  • förbygga och bota sjukdomar

  • öka din närvaro i nuet (mindfullness)

De flesta kan lära sig Qigong oavsett ålder. När du lärt dig en form kan du utöva den på egen hand.

Den form jag lär ut heter Wei Tuo Jin.

Wei Tuo Jin

Wei Tuo Jin lärs ut av de officiella Kinesiska TCM-universiteten till sina studenter. Metoden kommer ifrån Shaolinskolan (känd inom kampkonstkrestar). Den är en av Kinas älsta och mest väldokumenterade qigongform som har påvisat stärkande hälsoeffekter.

weitou